English

Abogados

Socios

  • MANUEL JOSE OSSA PEREZ DE ARCE
  • MATIAS IZCUE ELGART
  • FELIPE MONTES COUSIÑO
  • Asociados

  • DIEGO MERUANE CABALLERO
  • FRANCISCO LATHROP VALENZUELA
  • MARÍA MAGDALENA VALDÉS IRARRAZAVAL
  • GONZALO DIAZ DEL RIO BARROS
  • ROMINA CAMBIASO ROBBA
  • x